Bestyrelsesmedlemmer, November 2021


Bodil Steen Rasmussen
Professor, overlæge, ph.d.
Anæstesi og Intensiv afdeling
Aalborg Universitetshospital

Nanna Reiter
Overlæge
Intensiv Terapi Afsnit
Anæstesiologisk afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Anders Grejs
Afdelingslæge, ph.d.
Intensiv Øst
Aarhus Universitetshospital

Anne Craveiro Brøchner
Forskningsansvarlig Overlæge, Ph.d.
Bedøvelse og Intensiv, Kolding
Sygehus Lillebælt

Marianne Simonsen
Overlæge
Bedøvelse, Operation og Intensiv
Regionshospitalet Horsens

Lars Hein
Overlæge
Intensiv afsnit
Anæstesiologisk afdeling, Hillerød
Nordsjællands Hospital