Indkaldelse af ANSØGNINGER til:

  • kliniske og eksperimentelle forskningsprojekter, der har relation til intensiv medicin samt
  • deltagelse på Hindsgavl Symposiet med kursusdeltagelse og overnatning betalt for HU-læger i anæstesiologi

1. Støtte til videnskabelige projekter

Der uddeles 100.000-150.000 kr. når Intensiv Symposiet afholdes og midlerne fordeles mellem et antal forskningsprojekter. Modtagere forpligtes til at præsentere poster eller lign. på symposiet det efterfølgende år. Legatet skal finansiere dette.

Der henvises i øvrigt til oversigt over tidligere legatmodtagere

Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  • forskningsårsstuderende (lægestuderende) eller
  • Ph.d.-studerende indskrevet ved en Anæstesiologisk afdeling eller et Center for Akut Medicin eller
  • yngre læge under uddannelse som anæstesiolog eller
  • speciallæge i anæstesiologi

Støtte kan gives til udførelse af videnskabelige projekter, herunder driftsudgifter, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig personale.

Støtte kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende forskningsophold ved udenlandske universiteter, hospitaler eller institutioner. Udenlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der gives ikke støtte med henblik på deltagelse i kongresser.

Der ydes ikke støtte til ph.d.-studieafgifter, skolarstipendier eller overhead.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, som maksimalt må fylde fem A-4-sider, og et CV med publikationsliste på højst 3 sider.

Ansøgningen skal indeholde et budget for beløbets anvendelse.

Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse.

Ansøgningen sendes elektronisk til professor Bodil Steen Rasmussen  (bodil.steen.rasmussen@rn.dk )

Ansøgningsfrist: 1. hverdag i december

2. Deltagelse i Hindsgavl Symposium
med kursusafgift og overnatning betalt

Der er 10 fripladser til uddeling ved Intensiv Symposium Hindsgavl. Midlerne fordeles med to pladser per region. Såfremt der ikke er 2 ansøgere i en given region kan pladserne fordeles til anden side.

Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  • yngre læge i hoveduddannelse som anæstesiologi i én af de fem regioner

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivation for at deltage på Hindsgavl Symposiet og må maksimalt fylde én A-4 side.

Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse.

Ansøgningen sendes elektronisk til professor Bodil Steen Rasmussen  (bodil.steen.rasmussen@rn.dk )

Ansøgningsfrist: 1. hverdag i  december