Der uddeles ikke forskningsmidler i 2024

Indkaldelse af ANSØGNINGER til:

1. Kliniske og eksperimentelle forskningsprojekter, der har relation til intensiv medicin samt
2. Deltagelse på Hindsgavl Symposiet med kursusdeltagelse og overnatning betalt for HU-læger i anæstesiologi

1. Støtte til videnskabelige projekter

Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  • Forskningsårsstuderende (lægestuderende) eller
  • Ph.d.-studerende indskrevet ved en Anæstesiologisk/Intensiv afdeling
  • Yngre læge under uddannelse som anæstesiolog eller
  • Speciallæge i anæstesiologi

Støtte kan gives til udførelse af videnskabelige projekter, herunder driftsudgifter, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabeligt personale.

Støtte kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende forskningsophold ved udenlandske universiteter, hospitaler eller institutioner. Udenlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der gives ikke støtte med henblik på deltagelse i kongresser.
Der ydes ikke støtte til ph.d.-studieafgifter, skolarstipendier eller overhead.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, som maksimalt må fylde to A-4-sider, et budget og et kort CV.

Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse. Bevillingsmodtager skal senest 3 måneder efter tildelingen fremsende anmodning om udbetaling i henhold til oplysninger på diplomet. Ved overskridelse af denne frist, bortfalder bevillingen.

Første januar året efter modtagelsen skal bevillingsmodtager sende 1 sides afrapportering til understående e-mail.
Der henvises i øvrigt til oversigt over tidligere legatmodtagere

Ansøgningen sendes elektronisk til professor Bodil Steen Rasmussen (bodil.steen.rasmussen@rn.dk)
Ansøgningsfrist: 1. hverdag i  december