Ansøgning om rejselegater

Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl uddeler nu midler til udlandshold inden for intensiv terapi. Der kan søges midler til selve rejsen samt til ophold (logi), der kan ikke søges penge til løn eller diæter.

Formålet er at opkvalificere dansk intensiv terapi ved at få tilført indtryk fra andre intensiv afdelinger i Europa.

For at søge midler skal nedenstående kriterier være opfyldt

Ansøger skal være speciallæge i anæstesiologi og intensiv terapi.

Opholdet skal være i Europa og skal være på en intensiv afdeling.

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have aftalt ophold med besøgssted, dokumentation vedlægges.

Ansøger skal have godkendt sit ophold af sin afdelingsledelse, dokumentation vedlægges.

Foreningen vil ved bedømmelse prioritere rejser med lavt CO2 aftryk.

Ansøger skal kort beskrive sin motivation for opholdet samt evt. fokus.

Opholdet skal afvikles samme år som legatet modtages og modtageren forpligter sig til at skrive et rejsebrev, gerne med billeder. Rejsebrevet vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

Der skal vedlægges budget ved ansøgningen. Selve afregningen sker umiddelbart efter opholdet og efter indsendelse af bilag til Foreningens kasserer. Rejsebrevet skal foreligge inden udbetaling.

Budgettet kan maksimalt overskrides med 10 %.

Ansøgningsfrist er den 2. januar 2024

Eksempel på tidsplan

Der søges til ophold i marts og april 2024.

Rejselegatet tildeles i januar 2024 og afregnes senest maj 2024.

Ansøgning sendes til mail@intensivsymposium.dk