Deltagelse i Hindsgavl Symposium med kursusafgift og overnatning betalt

Der er 5 fripladser til uddeling ved ISH den 26.-27. januar 2023. Midlerne fordeles med 1 plads pr region.

Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  • Yngre læge i hoveduddannelse som anæstesiologi i én af de fem regioner

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivation for at deltage på Hindsgavl Symposiet og må maksimalt fylde én A4-side.

Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse.

Ansøgning sendes elektronisk til overlæge Bodil Steen Rasmussen (bodil.steen.rasmussen@rn.dk).

Ansøgningsfrist er den 1. december 2023