For at styrke behandlingen af kritisk syge patienter har der igennem en årrække eksisteret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye vejledninger er blevet fremlagt på et møde dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium (NBV-mødet). Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse er vejledningerne blevet offentliggjort på DASAIMs hjemmeside.

Flere vejledninger er løbende blevet opdateret og som hovedregel revideres en vejledning hvert 4. år.