UDKAST guidelines til gennemlæsning:

1. Generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark 3. udgave version 2

2. National behandlingsvejledning i dissemineret intravaskulær koagulation

3. National behandlingsvejledning for voksne patienter med ARDS

4. Retningslinjer for behandling med NIV, version 1.2.

5. Invasiv svampeinfektion på ITA – National behandlingsvejledning