Om foreningen ”Intensiv Symposium Hindsgavl”

  • Foreningen er dannet ved stiftende generalforsamling den 9. september 2011.
  • Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og støtte forskning og udvikling indenfor intensiv terapi.
  • Foreningen arrangerer Intensiv Symposium Hindsgavl, som afholdes éen gang årligt sidste fredag-lørdag i januar måned.
  • Foreningen er tilknyttet Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT).
  • Som medlemmer kan optages personer som er uddannet eller under uddannelse indenfor Intensiv terapi.
    Det vil i praksis dreje sig om læger der arbejder på intensiv afdelinger, har stor dokumenteret faglig interesse inden for intensiv medicin eller har en videregående uddannelse inden for intensiv medicin f. eks. SSAI.
  • Medlemskab er gratis og giver stemmeret ved fremmøde på den årlige generalforsamling.

Ansøgning om optagelse som medlem fremsendes elektronisk til bestyrelsen til nedenfor anførte kontaktadresse. Ansøgningen bedes anført navn, stilling, afdeling, hospital, mailadresse og en kort begrundelse for ønsket medlemskab.

Du kan udfylde din ansøgning HER.

Kontaktadresse for ansøgning om medlemskab:
Lars Hein, overlæge
Anæstesiologisk enhed
Hillerød Hospital
Helsevej 2, 3400 Hillerød
E-mail: lhein@noh.regionh.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen