Generalforsamling Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl
Fredag d. 28. oktober 2022 – København

REFERAT

1. Valg af dirigent og referent
Anne C. Brøchner blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt. Anders Grejs blev valgt som referent.

2. Formandens beretning
”Afviklingen af Intensiv Symposiet 2022 blev flyttet til den 25.-26. marts for at sikre bedst mulig mod evt. opblussen af COVID-19 og dermed risiko for fornyet nedlukning.

Det var 20-års jubilæum og jeg synes vi lykkedes med at få et ekstra godt program.

Tilslutningen var rigtig fin både fra firmaer og deltagere og alle var i godt humør og det var dejligt at opleve Hindsgavl i forårsdragt.

Bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt og online møder er også blev hverdag hos os. Generalforsamlingen og 1-2 bestyrelsesmøder årligt fastholder vi dog med fysisk fremmøde.

Foreningens medlemstal er uændret stabilt, og som altid vil jeg pointere vigtigheden af, at vi i bestyrelsen fortsat arbejder med at udbrede kendskabet til Foreningen og få nye medlemmer. Medlemskab er gratis.

Økonomisk har Foreningen, som ventet, udfordring efter aflyst Symposium i 2021.

Med udvist omhyggelighed er økonomien stadig i orden.

Årligt uddeles økonomisk støtte i henhold til vedtægterne. Foreningen giver uændret støtte til forskning, fripladser til YL til deltagelse i Symposiet, Guidelinemødet og afholdelse af EDIC/SSAI netværksmøde.

Deltagelse i internationale kongresser er nu igen muligt med fysisk deltagelse, og jeg mener det er nødvendigt, både som inspiration til emner og foredragsholdere. Jeg håber bestyrelsen vil gøre brug af dette.

Til sidst vil jeg sige jer alle en kæmpe tak for den store arbejdsindsats i lægger i bestyrelsesarbejdet. I gør afholdelse af Symposiet muligt – TAK”

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Årsregnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt uden anmærkninger.

4. Valg af bestyrelse
På valg:
– Bodil Steen Rasmussen blev genvalgt
– Nanna Reiter blev genvalgt
– Anne Craveiro Brøchner blev genvalgt

Ikke på valg:
– Anders Morten Grejs
– Lars Hein
– Marianne Simonsen

5. Valg af revisor
Enighed om at fortsætte med BS Revision i Horsens

6. Indkomne forslag
Ingen 

7. Eventuelt
Intet

Dirigenten takker af for god ro til generalforsamlingen og giver ordet tilbage til formanden.