Intensiv Symposium

Den 26. og 27. januar 2024

Fredag 26. januar 2024

9.00-09.30
Registrering og udstilling

09.30-09.35
Velkomst ved formand Anne Craveiro Brøchner

09.35-10.20
Moderator: Bodil Steen Rasmussen
Selective Decontamination of the Digestive Tract – future perspectivts ved Professor John Myburgh, Sidney, Australia

10.20-10.50
Kaffe og udstilling

10.50-12.20
Moderator: Anders Perner
Akut leversvigt på intensiv
Acute liver failure ved Professor Georg Auzinger, London, UK (45 min.)
Lever guidelinegruppe ved Overlæge Maria Thyø, Aalborg UH og Afdelingslæge Rasmus Bertelsen, RH (15 min.)
Panel ved Professor Niels Kristian Aagaard, Aarhus
Professor Georg Auzinger
Overlæge Maria Thyø, Aalborg UH
Afdelingslæge Rasmus Bertelsen, RH (30 min.)

12.20-13.20
Frokost og udstilling

13.20-14.45
Moderator: Palle Toft
Akut nyresvigt på intensiv – diuretika – CRRT
Acute Kidney Injury ved Professor Eric Hoste, Ghent, Belgien (45 min.)
Panel diuretika ved Professor Eric Hoste, Professor Georg Auzinger og Professor Morten Bestle, Nordsjællands Hospital (25 min.)
Panel CRRT ved Professor Eric Hoste, Professor Georg Auzinger, Overlæge Meike Behzadi, Aalborg UH og Professor Morten Bestle (25 min.)

14.45-15.15
Kaffe og udstilling

15.15-16.30
Moderator: Nanna Reiter
Farmakologiske udfordringer hos den kritisk syge patient ved Overlæge Henrik Horwitz, Bispebjerg (75 min.)

16.30-17.00
Kaffe og udstilling

17.00-18.00
Moderator: Lars Hein
Gain of function experiments – can we afford the risk? ved Professor Lone Simonsen, Roskilde Universitet (30 min.)
Origin of the COVID-19 pandemic – why it matters? ved Professor Thea Kølsen, Nordsjællands Hospital (30 min.)

18.00-19.00
Arbejdsgruppemøder

20.00
Middag

Lørdag 27. januar 2024

09.00-10.00
Moderator: Anders Grejs
De faste nyheder
Guidelinemøde ved Overlæge Lars Kjærsgaard, Aalborg UH (15 min.)
EDIC/SSAI ved Professor Morten Bestle og Overlæge Meike Behzadi (15 min.)
CRIC/INCEPT ved Professor Bodil Steen Rasmussen, Aalborg UH og Professor Anders Perner, RH (15 min.)
DID ved Overlæge Steffen Christensen, Aarhus UH (15 min.)

10.00-10.30
Kaffe og udstilling

10.30-12.00
Moderator: Anne Craveiro Brøchner
Lever versus Nyrer
Pro the kidney ved Professor Eric Hoste (30 min.)
Pro the liver ved Professor Georg Auzinger, UK (30 min.)
Panel “Hepato-renalt syndrome” ved Professor Eric Hoste og Professor Georg Auzinger (30 min.)

12.00-12.45
Frokost og udstilling (45 min)

12.45-13.30
Moderator: Bodil Steen Rasmussen
ICU topics in 2023 ved Professor Georg Auzinger og Professor Eric Hoste

13.30
Afslutning ved Formand Anne Craveiro Brøchner

https://intensivsymposiumhindsgavl.nemtilmeld.dk/4/